Nyíregyháza- Városi Református Egyházközsége a Terület és Településfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága által a Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése elnevezésű pályázati konstrukcióban 199,91 millió forint európai uniós vissza nem térítendő támogatást nyert.

A pályázati felhívásra Nyíregyháza- Városi Református Egyházközsége 2021.03.24.-én nyújtotta be támogatási igényét. A megvalósítás befejeződött
A Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése fejlesztés eredményeképpen Nyíregyházán a Mustármag Bölcsődében a 60 fős bölcsőde 20-26 fős bölcsődei férőhellyel való bővítése valósult meg. A megvalósítási helyszín pontos címe: Nyíregyháza, Örökösföld, Semmelweis út 22. számú és 22200/166 helyrajzi szám alatt található.

A TOP-6.2.1-19 –es Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című pályázat célja összefügg a mi céljainkkal. A felhívás célja az volt, hogy továbbfejlessze a 3 éven aluli kisgyermekek számára a napközbeni elhelyezést biztosító bölcsődei ellátási formák kapacitásait és az általuk nyújtott szolgáltatások minőségét, amely a mi elsődleges terveink és kitűzött céljaink között is szerepelt. Célunk a gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei ellátási formákhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde) való hozzáférés javítása és az általuk nyújtott szolgáltatások minőségi fejlesztése volt. A gyermekellátó kapacitások fejlesztésével a gyermeket vállalók foglalkoztathatóságát tudjuk növelni. Lehetőséget adunk, minden gyermekes szülőnek, anyukának, hogy munkájába mihamarabb visszaállhasson. A kitűzött célok elérése érdekében bővítettük bölcsődénket. A projekt megvalósításával hozzájárulunk a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez.
A beruházás kapcsán a bővítéssel 8 csoportszoba található meg összesen a bölcsődében, mely a meglévő kiszolgáló helyiségek bázisán valósult meg, azoknál a személyzet számára szükséges kiegészítéssel. A gyermekszobák 40 m2 nagyságúak. Az előirt 3 m 2 /fő előírás betartásával, 2x13 gyermek helyezhető el a bővítményben. A meglévő épület csoportszobáinak tartalék területeit is figyelembe véve az összes elhelyezhető gyereklétszám 8x10=80, illetve 8x13=104 fő. A játék- és pihenőterület nagyság a minimum 10m 2 /fő, azaz 10 főre 1000 m 2 jut. Az épület nagyságrendi kialakításához és elhelyezhetőségének tisztázására helyszínrajzi vázlatterv készült.

fejlesztési alapA projekt 199,91 millió forint európai uniós vissza nem térítendő támogatás segítségével jött létre.
A projekt a Széchenyi Terv program keretében valósul meg.
A projektről bővebb információt a https://refnyiregyhaza.hu/ oldalon olvashatnak.

A cikk forrása: https://haromhatar.hu/