Vezér igénk: „Adjatok Hálát az Istennek mindenért! (Ef5,20)”

Halacska egységen belül két csoportszoba működik: Katica szoba és Gomba szoba

Tágas, világos csoportszobában, kis létszámú(10-12 fős) hasonló korú gyermekeket gondozunk.

Csoportonként 2-2 kisgyermeknevelő és egy bölcsődei dajkával, legjobb tudásunknak megfelelően, szeretetteljes légkörben neveljük és gondozzuk a ránk bízott gyermekeket.

Fontosnak tartjuk a családias, biztonságos, szeretetteljes légkör megteremtését.

Arra törekszünk, hogy a gyermekek mozgás igényeit kielégítsük, biztosítsuk számukra a friss levegőn történő mozgást. Erre tökéletes lehetőséget biztosít, a bölcsőde udvarán kialakított terasz, és udvar.

Fejlesztő szoba és mozgásfejlesztő eszközök is segítik a munkánkat, ezzel is támogatva a gyermekek fejlődését.

Napi programjainkat úgy állítottuk össze, hogy igazodjon a gyermekek szükségleteihez, gazdag, változatos élményekkel teli legyen.

Az önfeledt szabad játék megteremtése mellet nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek anyanyelvi, vizuális, zenei és mozgásfejlesztésére is.

Munkánk célja az élményalapú pedagógia, melyben a világ megismerését saját igényeiknek megfelelően alakítjuk, formáljuk a különböző, játékos tevékenységekkel.

Pillanatképek a mindennapokból

Halacska 01.jpg
Halacska 02.jpg
Halacska 03.jpg
Halacska 04.jpg
Halacska 05.jpg
Halacska 06
Halacska 07
Halacska 08
Halacska 09
Halacska 10
Halacska 11