„ Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint a gyermek, semmiképpen sem megy be abba. Márk evangéliuma:10:14-15”

 

Mustármag Református Bölcsőde 10 éves évfordulója alkalmából

 

A Nyíregyháza – Városi Református Egyházközség fenntartásában működő Mustármag Református Bölcsőde 2022-es évben 10 éves évfordulóját ünnepeljük.
2012. március 01-én nyitottuk meg bölcsődénk kapuit. Intézményünk 60 férőhelyen, folyamatosan telt létszámmal biztosítja a Nyíregyháza és kistérségeiben élő bölcsődés korú kisgyermekek ellátását, a 21. század igényeinek megfelelően.


Az elmúlt 10 év alatt nagyon sok változás történt a bölcsőde életében. A megnyitás előtt még szinte az üres falak vártak minket, de a lelkesedés, a tenni akarás megtöltötte élettel a bölcsőde falait, csoportjait. Meleg, szeretetteljes légkört teremtett a gyerekek számára. Ahogy telt az idő, az intézmény a szakmai előírásokat mindig maximálisan szem előtt tartva, de a lehetőségeket kihasználva próbált valami újat, kicsit többet nyújtani, mint az egy átlagos bölcsődétől megszokott.
Az elmúlt 10 évben több mint 550 gyermek nevelkedett a Mustármag Református Bölcsőde falai között. A családok és az intézmény közös együttműködésében.
Hogy mi is az a plusz, amit itt megkapnak a gyerekek?
Az első és legfontosabb az a lelkület, amit minden dolgozó képvisel, elkötelezettség a keresztyén értékrend iránt, családokkal együttműködve, a hívő ember szeretetteljes megnyilvánulásaival. Nem dogmatikus hit, hanem a gyerekek feltétel nélküli elfogadása, a szülők segítése, a tisztelet felnőttek és gyermekek felé egyaránt. Példamutatással próbáljuk a gyermekek szívében elhinteni a hit csíráit. Ezen kívül Dr. Gaál Sándorné, a gyermekek Eszter nénije nagy szeretettel és odafigyeléssel vezeti a kicsinyeket Jézushoz, különböző mondókákkal és énekekkel, melyeket a hét többi napján a kisgyermeknevelők is énekelnek a gyerekekkel.
A mindennapi kezdeményezések: énekek, mondókák, hangszeres foglalkozások. A digitális világ ellensúlyozására törekszünk, hiszen a beszéd beindulásához, a normál szocializációhoz a legfontosabb az élő szó, a kommunikáció, a társas kapcsolatok. A zenei nevelésben a kisgyermeknevelők furulya és metalofon játéka fejleszti a zeneihallásukat a gyerekeknek.
A mindennapi mozgás biztosítása: számtalan nagymozgást segítő eszközt szereztünk be az elmúlt években, minden egységhez külön jól felszerelt játszóudvar biztosított. Az előző gondozási évtől fejlesztő pedagógust, DSZIT-pedagógust is alkalmazunk azoknak a gyermekeknek, akiknek erre szükségük van. Beszédindításban, mozgáskoordináció fejlesztésében, figyelem összpontosításban DSZIT torna (szenzoros alapú mozgásfejlesztés) stb.
Kisgyermeknevelőink akkreditált képzésen sajátították el az „Így tedd rá!”, népi hagyományokra épülő módszert, amivel közelebb hozhatjuk a gyermekekhez a múltat, a néptánc alapjait, a népi hagyományokat számtalan játékos módszer segítségével.
A heti vizuális nevelés keretében különböző módszerekkel, technikákkal ismerkedhetnek meg a gyermekek, az ő egyéni fejlettségi szintjüknek megfelelően. Az alkotásokat mindig saját maguk készítik, a kisgyermeknevelők csak az előkészületi munkákat végzik, majd meghagyják az alkotás örömét a gyermekeknek.
Nagy sikere és jótékony hatása van a sószobának, melyhez fényterápia is tartozik. A fény, a halk zene és a só együttes jótékony hatása nemcsak a testet, hanem a lelket is nyugtatja és gyógyítja. A gyermekek egészségének megőrzését biztosítjuk még, minden csoportszobában, légtisztítók alkalmazásával.
Az elmúlt években, (ameddig a vírushelyzet engedte), számtalan olyan eseményt szerveztünk, amely a szülőkkel közös program volt. Ilyenek voltak például:
- a családi karácsonyok, közös énekléssel, betlehemezéssel,
- az anyák napja
- apák napja
- gyereknapi mulatság családi délután keretében
- ballagás stb…
A gyermekeknek minden ősszel szüreti napot tartunk, ahol mustot készíthetnek és azt meg is kóstolhatják, sütőtököt sütünk, kukoricát morzsolnak, dinnyével gurigáznak, diót szednek és törnek. Mindenben a gyerekek is aktívan részt vehetnek, élmény és tapasztalatszerzésre alapúló pedagógiát alkalmazunk.
Tematikus heteket szervezünk: háziállatok, vadonélő állatok hete, színek hete, a népmese napja alkalmából mesék hete, sport hét, egészség hete és boldogság hete elnevezéssel.
Minden áprilisban, a Föld napja alkalmából virágokat, kultúrnövényeket, zöldségeket ültetünk a gyerekekkel közösen, ezzel is gazdagítva szép érzéküket, szem- kézkoordinációjukat.
Minden jeles ünnepet megtartunk: Márton nap, Mikulás, Advent, karácsony, farsang, víz világnapja, kultúra napja, állatok világnapja, húsvét, pünkösd, anyák napja, apák napja, gyereknap. Ezekre az alkalmakra a Bölcsőde Éves Programterve alapján, a kisgyermeknevelők különböző programokat szerveznek a gyermekeknek, fejlettségüknek és igényeiknek megfelelően.
Próbálunk a szülőknek is segítséget nyújtani szülőcsoportos beszélgetések keretében. Ilyenkor szakembereket hívunk meg, akik előadás, vagy beszélgetés keretében próbálnak segíteni a felmerülő kérdésekben: pl. pszichológus, mentálhigiénés szakember. Ettől a gondozási évtől Dr.Gaál Sándorné is havi szinten gondolatébresztő beszélgetésekre hívja a szülőket, különböző témákban.
A bölcsőde saját főzőkonyhával rendelkezik, helyben készítjük a gyermekek számára az ételeket, külön étkezést tudunk biztosítani ételallergiás gyermekek részére is élelmezésvezetőnk és dietetikus szakember segítségével.
Isten kegyelméből nagyon tevékeny és programokban, ötletekben gazdag, sikeres tíz évet tudhatunk magunk mögött, amely hozzájárulhatott ahhoz a nagy érdeklődéshez, amely bölcsődénket övezi, és amelynek következménye, hogy bővítésre kerül sor, egy új egység és tornaterem építése vette kezdetét, és így még több gyermek fogadására lesz lehetőségünk. Jóisten segítségével a következő 2023-as évben.
Az Úrnak hálát adva, és köszönetünket fejezzük ki Fenntartónknak, a Nyíregyháza- városi Református Egyházközségnek, a Presbitériumnak és Esperes Úr segítőkész támogatásának.


Kulcsárné Fejes Anita
Intézményvezető